Köszöntő

Pályázatok

Borút

e-Ügyintézés

 

Történet

Ünnepi programok

Közös Hivatal

Képviselőtestület

Infrastruktúra

Orvosi ellátás

Falugondnoki szolgálat

Oktatás

Könyvtár

Falunap

Nyári diákmunkáról

Település rendezés

Kerékpárút

 

Szt. István ünnepe

Civil szervezetek

Tűzijáték

  Polgárőr Egyesület

Teleház Alapítvány

Kistótfaluért Egyesület

 
Elérhetőségeink
 

Közlekedés

Körzeti megbízotti fogadóóra

Szálláslehetőség

Adatkezelési Tájékoztató

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: Óvodavezető munkakör, feladatkör betöltésére

HEP 2023-2028 Kistótfalu.PDF

Godó Mihály hirdetménye

Pályázati felhívás háztartási szennyvíz begyűjtésére

Mobil csere

Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Határozat a megválasztható képviselők számáról

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi iparűzési adóról

HIRDETMÉNY

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018(… …) sz. önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Településképi Arculati Kézikönyv

Településszerkezeti terv

Helyi Építési Szabályzat

Önkormányzati rendelet a reklám elhelyezésekről

Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésével kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

Toborzó plakát

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vokányi Óvoda és Konyha óvodavezető munkakör betöltésére

HIRDETMÉNY a településfejlesztési koncepcióról

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Pályázati Kiírás Vokányi Óvoda és Konyha óvodavezető munkakör betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Kistótfalu közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására

Az önkormányzat által nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységek

Gyomirtás

Szervezeti és Működési Szabályzat

Kistótfalu község Közösségi Színterének  Használati Szabályzata

Választás 2014
Polgármester választás
Megyei Önkormányzati választás
Egyéni képviselő-választás

Étkeztetés egységes
Étkeztetés módosítás
Költségvetés módosítás
Költségvetési rendelet
Közterület egységes
Közterület módosítás
Társadalmi egyeztetés
Szemét szállítási mód tervezet
Zajvédelem
Pályázati felhívás
Főzőkonyha bérbevételére és a Főzőkonyháról történő közétkeztetés biztosítására

Copyright  DZstudio  |  Minden Jog Fenntartva |